IFMT CAMPUS CÁCERES - PROF. OLEGÁRIO BALDO
Integral (Manhã e Tarde)
Turma 1A-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50Educação...LPortFund. Co...HistFís
08:40Educação...LPortFund. Co...HistFís
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -MatTop. Geo...LPortMat
10:30FilosMatTop. Geo...LPortMat
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30GeoIngPiscic- - -- - -
14:20GeoIngPiscicSocio- - -
15:10BioQuímAviculturaOleric- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10BioQuímAviculturaOleric- - -
17:00- - -- - -AviculturaOleric- - -

Turma 1B-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50HistAviculturaFísMatLPort
08:40HistAviculturaFísMatLPort
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40IngAviculturaEducação...Piscic- - -
10:30IngFilosEducação...Piscic- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30MatFund. Co...Top. Geo...LPort- - -
14:20MatFund. Co...Top. Geo...LPort- - -
15:10SocioOlericGeoQuím- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10BioOlericGeoQuím- - -
17:00BioOleric- - -- - -- - -

Turma 1C-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -HistLPortMat- - -
08:40- - -HistLPortMatIng
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40AED1LPortMatFísIng
10:30AED1LPortMatFís- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30QuímGeo- - -Bio- - -
14:20QuímGeoLEPBio- - -
15:10Educação...- - -FISocio- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10Educação...LProg1FIInform- - -
17:00FilosLProg1FIInform- - -

Turma 1D-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -LPortAviculturaPiscicHist
08:40BioLPortAviculturaPiscicHist
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40BioFísAviculturaLPortFund. Co...
10:30- - -FísFilosLPortFund. Co...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30MatQuím- - -Oleric- - -
14:20MatQuímMatOleric- - -
15:10Geo- - -MatOleric- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10GeoIngTop. Geo...Educação...- - -
17:00SocioIngTop. Geo...Educação...- - -

Turma 1E-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50IngSocioEducação...LPortPiscic
08:40IngFilosEducação...LPortPiscic
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40MatBioLPortFund. Co...- - -
10:30MatBioLPortFund. Co...- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30Top. Geo...- - -GeoHist- - -
14:20Top. Geo...FísGeoHist- - -
15:10QuímFísOlericAvicultura- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10QuímMatOlericAvicultura- - -
17:00- - -MatOlericAvicultura- - -

Turma 2A-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -LPortGeoFísQuím
08:40- - -LPortGeoFísQuím
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40Uso, Man...HistMatForragic...Artes
10:30Uso, Man...HistMatForragic...Artes
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30SocioEducação...FilosMat- - -
14:20CulAnuEducação...LPortSuino- - -
15:10CulAnuIngLPortSuino- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10MecAgrIrrDreBioSuino- - -
17:00MecAgrIrrDreBioSuino- - -

Turma 2B-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50HistEducação...IrrDreQuímBio
08:40HistEducação...IrrDreQuímBio
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40LPortArtesFísUso, Man...Forragic...
10:30LPortArtesFísUso, Man...Forragic...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30IngFilosCulAnuGeo- - -
14:20SuinoMatCulAnuGeo- - -
15:10SuinoLPort- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10SuinoLPortMecAgrMat- - -
17:00SuinoSocioMecAgrMat- - -

Turma 2C-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50FísLPortPrweb1ArtesIng
08:40FísLPortPrweb1ArtesMat
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40Educação...MatEnSoftBioQuím
10:30Educação...MatEnSoftBioQuím
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30HistPOOGeoAED2- - -
14:20HistPOOGeoAED2- - -
15:10- - -SocioLPort- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10OAC- - -LPort- - -- - -
17:00OAC- - -Filos- - -- - -

Turma 2D-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -SuinoMecAgrUso, Man...Artes
08:40FilosSuinoMecAgrUso, Man...Artes
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40HistSuinoCulAnuBioFís
10:30HistSuinoCulAnuBioFís
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30Educação...IngIrrDreSocio- - -
14:20Educação...LPortIrrDreQuím- - -
15:10- - -LPortMatQuím- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10Forrag e...MatGeoLPort- - -
17:00Forrag e...MatGeoLPort- - -

Turma 3A-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50EspanhBovinocu...HistLPortLPort
08:40EspanhBovinocu...HistLPortLPort
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40MatBovinocu...GeoCulPerQuím
10:30MatBovinocu...GeoCulPerQuím
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30FilosMatFís- - -- - -
14:20FilosSocioFísEducação...- - -
15:10IngProPAgExtensão...Educação...- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10IngProPAgGestão d...Bio- - -
17:00- - -- - -Gestão d...Bio- - -

Turma 3B-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -MatLPortHistGeo
08:40MatMatLPortHistGeo
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40ProPAgEspanhFísQuímLPort
10:30ProPAgEspanhFísQuímLPort
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -SocioEducação...CulPer- - -
14:20IngBovinocu...Educação...CulPer- - -
15:10IngBovinocu...FilosExtensão...- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10BioBovinocu...FilosGestão d...- - -
17:00BioBovinocu...- - -Gestão d...- - -

Turma 3C-2018
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50Int.HMProjeto OOIngPAVBD
08:40Int.HMProjeto OOIngPAVBD
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
09:40FísProjeto OOLPortPAVBD
10:30FísSocioLPort- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30EspanhLPortMatQuím- - -
14:20EspanhLPortMatQuím- - -
15:10Filos- - -- - -Mat- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
16:10HistEducação...BioGeo- - -
17:00HistEducação...BioGeo- - -

Turma Agro 1°Sem
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00PiscicTop. Geo...Fund. Co...Fund. Co...Oleric
07:50PiscicTop. Geo...Uso, Man...Fund. Co...Oleric
08:40AviculturaTop. Geo...Uso, Man...Fund. Co...Oleric
09:40AviculturaTop. Geo...Uso, Man...PTLPiscic
10:30AviculturaAviculturaUso, Man...PTLPiscic
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma Agro 2ºSEM
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30Experime...CulAnuCulAnuBovinocu...Suino
14:20Experime...CulAnuCulAnuBovinocu...Suino
15:10IrrDreMecAgrOlericul...Bovinocu...Suino
16:10IrrDreMecAgrOlericul...Bovinocu...Suino
17:00IrrDreMecAgrOlericul...MecAgrIrrDre

Turma Agro 3ºSem
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -CulPerExtensão...Suinocul...Bovinocu...
07:50Forrag e...CulPerExtensão...Suinocul...Bovinocu...
08:40Forrag e...Gestão d...ProPAgSuinocul...Bovinocu...
09:40Forrag e...Gestão d...ProPAgSuinocul...CulPer
10:30Forrag e...Gestão d...ProPAgBovinocu...CulPer
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma BIO 1º
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00Matemáti...InfoApLab Quím...PTLLab Quím...
07:50Matemáti...InfoApQuiGerPTLLab Quím...
08:40QuiGerInfoApMatemáti...INGLab Quím...
09:40QuiGerBalanço ...Matemáti...INGBalanço ...
10:30QuiGerBalanço ...- - -INGBalanço ...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma BIO 3º
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00BioquiQuímica ...Prod. Ol...Estatíti...Operaçõe...
07:50BioquiQuímica ...Prod. Ol...QOrgExOperaçõe...
08:40BioquiQuímica ...Ecologia...QOrgExOperaçõe...
09:40BioquiQuímica ...Ecologia...QOrgExEstatíti...
10:30- - -Operaçõe...Ecologia...QOrgExEstatíti...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma BIO 5º
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00Enzi. Ap...- - -Tec. Pro...TPFermFund. Hi...
07:50Enzi. Ap...Tec. Pro...Tec. Pro...TPFermFund. Hi...
08:40Enzi. Ap...Metod. e...Tec. Pro...TPFermFund. Hi...
09:40Prod. Cu...Metod. e...Tec. Pro...Tec. Pro...TPFerm
10:30Prod. Cu...Metod. e...Tec. Pro...Tec. Pro...TPFerm
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma 2º EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -Química ...Zoologia...
07:50Histolog...Gênese e...Ecologia...Química ...Zoologia...
08:40Histolog...Gênese e...Ecologia...Química ...Zoologia...
09:40Histolog...Gênese e...Ecologia...Educação...- - -
10:30Histolog...Gênese e...Ecologia...Educação...- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -Química ...Géneti- - -
14:20Cálcul. ...Cálcul. ...Química ...Géneti- - -
15:10Cálcul. ...Cálcul. ...Química ...Géneti- - -
16:10- - -- - -Química ...Géneti- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma 4º EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -FertSo- - -- - -
07:50- - -EcologFertSoTopogra....Experi
08:40- - -EcologFertSoTopogra....Experi
09:40- - -EcologFertSoMicrobio...Experi
10:30- - -EcologFertSoMicrobio...Experi
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30dendroTopogra....- - -Política...Dendro
14:20dendroTopogra....- - -Política...Dendro
15:10dendroTopogra....- - -- - -Dendro
16:10dendroTopogra....- - -- - -Dendro
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma 5º EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -AnatomPatologi...Entomolo...
08:40- - -Geo-posi...AnatomPatologi...Entomolo...
09:40- - -Geo-posi...AnatomPatologi...Entomolo...
10:30- - -- - -AnatomPatologi...Entomolo...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30Sementes...Tec. dMelhoram...Class.- - -
14:20Sementes...Tec. dMelhoram...Class.- - -
15:10Sementes...Tec. dMelhoram...Class.- - -
16:10Sementes...Tec. dMelhoram...Class.- - -
17:00Sementes...- - -- - -- - -- - -

Turma 7° EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50EconomArboriManejo B...ManejoCoserv M...
08:40EconomArboriManejo B...ManejoCoserv M...
09:40EconomArboriManejo B...ManejoCoserv M...
10:30Econom- - -Manejo B...ManejoCoserv M...
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -Process ...Nutr Min...Colheita...Ecoturis...
14:20- - -Process ...Nutr Min...Colheita...Ecoturis...
15:10- - -Process ...Nutr Min...Colheita...Ecoturis...
16:10- - -Process ...Nutr Min...Colheita...Ecoturis...
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma 9º EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -Proj.Manejo d...- - -
07:50CulturLEPProj.Manejo d...Gestão A...
08:40CulturLEPProj.Manejo d...Gestão A...
09:40CulturLEPProj.- - -- - -
10:30Cultur- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30Georrefe...- - -Silv Pre...Períci- - -
14:20Georrefe...- - -Silv Pre...Períci- - -
15:10Georrefe...- - -Silv Pre...Períci- - -
16:10Georrefe...- - -Silv Pre...- - -- - -
17:00Georrefe...- - -- - -- - -- - -

Turma DP QUÍM 01
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -Quím
14:20- - -- - -- - -- - -Quím
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -- - -
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma DP MAT 1
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -Mat
14:20- - -- - -- - -- - -Mat
15:10- - -- - -- - -- - -Mat
16:10- - -- - -- - -- - -Mat
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma DP MAT 2
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -Mat
14:20- - -- - -- - -- - -Mat
15:10- - -- - -- - -- - -Mat
16:10- - -- - -- - -- - -Mat
17:00- - -- - -- - -- - -- - -

Turma DEP QUIM 2
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -- - -
14:20- - -- - -- - -- - -- - -
15:10- - -- - -- - -- - -- - -
16:10- - -- - -- - -- - -Quím
17:00- - -- - -- - -- - -Quím

Turma MAT EFL
Seg
S
Ter
T
Qua
Q
Qui
Q
Sex
S
07:00- - -- - -- - -- - -- - -
07:50- - -- - -- - -- - -- - -
08:40- - -- - -- - -- - -- - -
09:40- - -- - -- - -- - -- - -
10:30- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -
13:30- - -- - -- - -- - -Mat.Ap
14:20- - -- - -- - -- - -Mat.Ap
15:10- - -- - -- - -- - -Mat.Ap
16:10- - -- - -- - -- - -Mat.Ap
17:00- - -- - -- - -- - -Mat.Ap